Végzettség rendelet:

A 21/2010 (V.II.) NFGM rendeletben került meghatározásra, hogy a kereskedelemben és a vendéglátásban milyen végzettséggel lehet ilyen típusú egységeket működtetni. Ha ilyen jellegű egység nyitását tervezik, akkor már az engedélyezési eljárás során kérik a végzettséget igazoló dokumentumokat, illetve, ha folyamatban van a végzettség megszerzése, akkor az iskola igazolását fogják kérni. Aki már működtet ilyen egységet és nincs semmilyen szakirányú végzettsége, akkor el kell gondolkodni, hogy hogyan tudja ezt a hiányosságot pótolni, mert az ellenőrzés során kitérhetnek erre a kérdéskörre is. Ezt lehet úgy is igazolni, hogy a munkavállalónak van végzettsége.

Kistermelői rendelet:

egyes saját termelésű áruk helyi értékesítésének, illetve helyi feldolgozásának szabályozását írja le a rendelet. A törvény lehetőséget ad, hogy a helyi kis vállalkozások, őstermelők enyhébb körülmények között tudjanak a helyi piacokra jutni.
Az 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszertermelés-, előállítás- és értékesítés feltételeiről szóló rendelet alapján olyan termékeket értékesítenek, melyeket saját maguk termelnek és a végső fogyasztónak értékesítenek.
Élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről az 57/2010. (V.7.) rendelet alapján: itt van leírva, hogy hogyan kell a létesítmény engedélyezési eljárását lefolytatni. Milyen dokumentumokat kell benyújtani, milyen termékek forgalmazásához, vagy feldolgozásához van szükség külön engedélyre.

852/2004/EK Élelmiszerhigiéniai rendelet:

Ez a rendelet szabályozza az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozások számára az általános élelmiszerhigiéniai szabályokat, melyek alapvetően vonatkoznak mindenkire, aki élelmiszerrel foglalkozik (kereskedő, vendéglátó, élelmiszer ipari feldolgozó, stb.) Kiemeli az élelmiszerbiztonság fontosságát és a HACCP meglétét.

62/2011 (VI.30.) VM rendelet A vendéglátó ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről.

Ez a rendelet szabályozza vendéglátásban, közétkeztetésben felmerülő kérdéseket, speciális technológiákat. A rendelet meghatározza, hogy mely tevékenységeket hol és hogyan, milyen feltételekkel lehet végezni.

68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.

Ebben a rendeletben került leszabályozásra a higiéniai képzés és a forgalomba hozatali feltételek.